MEER MENS MET MINDER MENSEN

Fons Jena, auteur van het boek We zijn met te veel, ziet zijn dorp volgebouwd worden. Hij wil rust en ruimte, een kleinere voetafdruk door lokale producten te kopen. Hij realiseert zich dat zijn idealen bij een toenemende bevolkingsdruk niet haalbaar zijn en verzet zich tegen verdere groei.
Afzien van groei is heel moeilijk voor de moderne mens, die zijn hele leven is en wordt verleid om zaken aan te schaffen die hij strikt genomen niet nodig heeft.

We hoeven niet allemaal te worden zoals Fons, die het huis van zijn oma opknapt om er zelf te gaan wonen. Velen van ons hebben niet eens een fatsoenlijke woning. Wij van de Stichting OverBevolking vragen dat u zich in de zienswijze van Fons probeert te verplaatsen. Dat u ook inziet dat bevolkingsgroei de leefbaarheid van uw omgeving bedreigt. Dat het reduceren van broeikasgassen, stikstof en fijnstof onbereikbaar is in een maatschappij die verslaafd is aan overbodige consumptie. Dat bevolkingskrimp en economische versobering dringend noodzakelijk zijn om een duurzaam bestaan mogelijk te maken voor onszelf en onze kinderen.


Bekijk hier onze film

Overbevolking blog

Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt

Het rapport Gematigde Groei van de staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050…

Bespreking van Chris Hooijkaas, Denk Na – Over wereldbevolking en klimaatverandering

Bespreking van Chris Hooijkaas, Denk Na –  Over wereldbevolking en…

Bevolkingsgroei is de hoofdverantwoordelijke voor toegenomen CO2-uitstoot

Het is een hardnekkig misverstand: de hoge uitstoot van CO2…

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.