Overbevolking

Overbevolking is een belangrijke oorzaak van de meeste problemen in de wereld. Of het nu om een tekort aan voedsel, drinkwater of energie gaat of om de uitstoot van broeikasgassen en andere vormen van milieuvervuiling, ieder land in de wereld heeft ermee te maken of zal ermee te maken krijgen. 

Mede dankzij invoer van goederen uit andere landen kan ons land zijn niveau van welvaart nog steeds handhaven. Dat kan echter niet onbeperkt doorgaan. Het aantal wereldburgers dreigt de komende decennia naar tien miljard te klimmen. De kans is groot dat steeds meer landen hun eigen producten zelf nodig zullen hebben. Het zeewaterpeil hoeft nog maar weinig te stijgen of er verdwijnen veel kostbare landbouwgebieden. 

Deze site wil u informeren over de problemen die ontstaan door een groeiende bevolkingsdruk en daarbij focussen op de situatie in Nederland, waar chronisch ruimtegebrek ons parten speelt. Er is te weinig ruimte voor woningen, landbouwgrond, terreinen voor windturbines en zonneparken en vooral voor natuurbehoud. Dit proberen wij bij politici en burgers onder de aandacht te brengen. Wij pleiten voor een noodzakelijke bevolkingskrimp. Via onze blogs en nieuwsbrieven kunt u kennis nemen van de overbevolkingsproblematiek. U kunt ons bij ons werk steunen door een donatie.


Bekijk hier onze film

Overbevolking blog

Bespreking van Chris Hooijkaas, Denk Na – Over wereldbevolking en klimaatverandering

Bespreking van Chris Hooijkaas, Denk Na –  Over wereldbevolking en…

Bevolkingsgroei is de hoofdverantwoordelijke voor toegenomen CO2-uitstoot

Het is een hardnekkig misverstand: de hoge uitstoot van CO2…

Meningspeiling bevolkingspolitiek provinciale statenverkiezingen

Veel steden en regio’s in Nederland zijn door de aanhoudende…

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.