Disclaimer

Deze website wordt beheerd door de Nederlandse stichting OverBevolking voorheen De Club Van Tien Miljoen. Met deze site wil de stichting vooral informatie geven over de wereldwijde overbevolking en over de problemen die daaruit voortvloeien. De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op de site altijd volledig, actueel en juist is. Wij distantiëren ons in ieder geval van iedere vorm van racisme en discriminatie.

Op onze site staan links naar andere websites. De bedoeling daarvan is slechts meer informatie te bieden. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor mogelijke onjuistheid van de informatie of voor maatschappelijk onverantwoorde uitingen op andere sites. Het feit dat er een link staat, betekent dus niet dat wij de informatie aldaar onderschrijven.

Aan deze website kunnen geen rechten ontleend worden. U mag de inhoud van deze website niet overnemen of veranderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van mogelijke fouten en tekortkomingen op deze website. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar wij verwijzen.

Wij willen onze site graag virusvrij houden, maar het is niet mogelijk dit te garanderen. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade na of door het gebruik van deze website en de links.

Het bestuur