ANBI

1. Naam

Stichting OverBevolking voorheen De Club van Tien Miljoen

2. RSIN/fiscaal nummer

807134478

3. Contactgegevens

Klik hier voor de contactgegevens van de stichting.

4. Doelstelling

Klik hier voor de doelstelling van de stichting.

5. Hoofdlijnen van beleid

Klik hier voor de hoofdlijnen van beleid.

6. Bestuurssamenstelling

Klik hier voor de bestuurssamenstelling van de stichting.

7. Beloningsbeleid

Klik hier voor het beloningsbeleid van de stichting.

8. Activiteitenverslag

Klik hier voor het activiteitenverslag van de stichting.

9. Financiële verantwoording

Klik hier voor de financiële verantwoording van de stichting.