Privacybeleid

De Stichting OverBevolking voorheen De Club van Tien Miljoen beschikt over geslacht-, naam- en adresgegevens alsmede het e-mailadres van personen die zich als donateur hebben aangemeld. Van personen die een periodieke gift hebben vastgelegd of een betalingsvolmacht hebben afgegeven beschikt de Stichting over ingevulde formulieren zoals die zijn voorgeschreven door de Belastingdienst.

Deze gegevens hebben onze donateurs en andere belangstellenden zelf verstrekt. De gegevensbestanden zijn enkel toegankelijk voor de voorzitter, de penningmeester van de Stichting en voor een lid van het bestuur dat belast is met automatiseringswerkzaamheden.

De gegevens worden enkel gebruikt om donateurs en andere belangstellenden een aantal malen per jaar de digitale nieuwsbrief toe te zenden. Ook aparte uitnodigingen, bijvoorbeeld voor extra donaties kunnen worden verstuurd. De gegevens worden niet aan andere personen, organisaties of bedrijven verstrekt.

De gegevens van personen van wie de Stichting gedurende vijf opeenvolgende jaren geen donatie heeft ontvangen, worden uit het adressenbestand verwijderd. Iedere donateur of belangstellende kan zich uit het gegevensbestand laten uitschrijven door invulling van het contactformulier op de website van de Stichting. Hun gegevens worden daarop verwijderd.

Ontvangers van de digitale nieuwsbrief kunnen zich na ontvangst per keer automatisch laten uitschrijven.