Stichting OverBevolking voorheen Club van Tien Miljoen

E-mail info@overbevolking.nl
Website www.overpopulationawareness.org
ABN-AMRO Bank IBAN: NL62 ABNA 0619 1264 85
BIC: ABNANL2A
ING NL IBAN: NL07 INGB 0000 3450 20
BIC: INGBNL2A
KvK Eindhoven 410.93.269

Mocht u een poststuk willen toesturen, kondig dit dan eerst aan via het contactformulier

De stichting OverBevolking is een ANBI (nummer 8071 34 478)
Klik hier voor ons contactformulier

Wereldbevolking

earth