drs. P.J. Gerbrands te Valkenswaard
Paul Gerbrands heeft in 1994 de stichting de club van tien miljoen opgericht. Vanaf de oprichting was hij voorzitter van het bestuur. Hij schreef vier boeken over overbevolking, publiceerde vele artikelen, gaf leiding aan allerlei werkgroepen en was te zien en te horen in de media. Het was zijn bedoeling het onderwerp overbevolking niet alleen in Nederland op de politieke agenda te krijgen, maar in zoveel mogelijk landen. Na een 25-jarig voorzitterschap van het bestuur van de stichting is hij in 2019 afgetreden, maar bleef als adviseur verbonden aan de stichting.
Contact gegevens: e-mail paulgerbrands@outlook.com, telefoon 040-2017551

Bestuur

Voorzitter:

dr. P.G. Blok
Was verbonden aan het KIT (Koninklijk Instituut voor de Tropen) afdeling Tropische Hygiëne.
Werkte als regionaal planoloog bij het Ingenieursbureau DHV en later als senior forestry planner.
Was Economist/Demographer Asian Development Bank in Manila. Bestuurslid sedert 2017.

Secretaris / Redacteur:

dr. J. van Weeren te Velp
Was als linguïst en germanist verbonden aan de Universiteit Leiden en werkte vele jaren als afdelingshoofd en evaluatiedeskundige bij het toetsinstituut CITO. Auteur van enkele biografische romans. Bestuurslid sedert 2011.

Techniek:

J. Riechelmann te Mijdrecht
Voormalig systeem engineer bij IBM Nederland. Bestuurslid sedert 2001.

Communicatie / PR:

C. van der Heijden MSc
Bedrijfswetenschapper. Werkzaam als data-manager in het mkb. Actief op het gebied van Marketing en Social Media. Bestuurslid sedert 2016.

Penningmeester:

Drs. M.M. Portegies
Historicus en publicist. Schreef vele artikelen over onder andere de militair geneeskundige dienst in Nederland in de negentiende eeuw. Auteur van twee boeken. Penningmeester sinds 2019

Wereldbevolking

earth