8 maart 2015

Zeespiegelstijging en bevolkingsdruk

Hieronder zie je het vertrouwde beeld van Nederland. Een groot deel van ons land ligt onder het zeeniveau, maar we voelen ons veilig achter de duinenrij, de Deltawerken en de dijken.

Hieronder zie je het vertrouwde beeld van Nederland. Een groot deel van ons land ligt onder het zeeniveau, maar we voelen ons veilig achter de duinenrij, de Deltawerken en de dijken.

Hieronder zie je de Gangesdelta in Bangladesh. Ieder jaar raken daar een paar honderdduizend mensen dakloos door overstromingen. Zeespiegelstijging is een ramp voor Bangladesh, dat net zo dichtbevolkt is als de Nederlandse Randstad.

Hieronder zien we de eerste kaart op zijn kop. Er is een duidelijke overeenkomst tussen Nederland en Bangladesh. Ook wij leven in een delta. Zeespiegelstijging en bodemdaling vormen een groot probleem. De opwarming van de aarde door CO2-uitstoot zet door, ondanks alle “vergroening” van energie. Opkomende welvaartslanden in het Oosten zullen tussen nu en 2040 de CO2-uitstoot wereldwijd met 20% doen toenemen.

Als gevolg van zeespiegelstijging en bodemdaling zal een groot deel van Nederland op termijn onderlopen en onbewoonbaar worden, ondanks een tweede duinenrij, dijkverbreding en watermanagement. Ruwweg de helft van de Nederlandse bevolking zal in hoger gelegen gebieden een nieuw bestaan moeten opbouwen.

Hoe dachten de autoriteiten dat te kunnen realiseren, met straks 19 miljoen mensen en een bevolkingsdichtheid van 500 mensen per vierkante kilometer? Op andere landen in Europa hoeven we niet te rekenen; daar leven al twee keer zoveel mensen als de draagkracht van die gebieden aankan.

Nederland is overvol en daardoor niet toekomstbestendig.