23 april 2014

Ongelijkheid

Ze lijden zelf het meest onder hun bevolkingsdruk. Ze leven onder de armoedegrens. Wat ze verdienen, gaat geheel op aan voedsel. Door het drinken van vervuild water en chronische ondervoeding worden ze ziek. Ze vechten bloedige conflicten uit om de schaarse middelen van bestaan of slaan met honderdduizenden op de vlucht.

Maar zij belasten de aarde niet. Zij blazen geen tonnen CO2 in de atmosfeer. Zij vissen de oceanen niet leeg. Zij gebruiken geen duizenden hectaren akkerland voor biobrandstof en kappen geen regenwoud voor het telen van soja voor de intensieve veehouderij.
Dat doen wij. En de nieuwe rijken in Azië in Zuid-Amerika.
Nieuwe  baby’s in Afrika onder de Sahara zijn alleen hun eigen volk tot last.
Nieuwe baby’s in het rijke westen en oosten dragen bij aan verdere opwarming en verloedering van de aarde. Voor de derde wereld zijn ze in feite een milieudelict.