23 april 2014

Machetes

Op 6 april was het precies twintig jaar geleden dat in Rwanda de burgeroorlog uitbrak. Hutu’s begonnen met kapmessen Tutsi’s af te slachten. Naar schatting kwamen 1 miljoen mensen daarbij om.

Hoe staat het land er nu voor? Er is een gemiddelde economische groei van 7% per jaar. Toch leeft twee derde van de bevolking nog steeds onder de armoedegrens van ruim een dollar per dag. Ondanks intensivering van de landbouw is er te weinig voedsel. Land is schaars. De bevolking blijft groeien met 2,6 procent per jaar, ondanks maatregelen voor geboortebeperking. Mannen willen nog steeds een groot gezin.
Wat dat betreft, is het land vergelijkbaar met Oeganda. Daar neemt de bevolking met 2,9% per jaar toe en ligt de gemiddelde kinderwens bij mannen op 5,8 en bij vrouwen op 4,7. In beide landen is de overgrote meerderheid van de bevolking jonger dan 25 jaar. In Congo staan Hutu-milities klaar om het werk af te maken. Waar door overbevolking schaarste heerst, slaan mensen elkaar de kop in.