Lezingen

De Stichting De Club Van Tien Miljoen verzorgt inleidingen en lezingen over het probleem overbevolking voor diverse groeperingen. Ook neemt zij graag deel aan debatten en discussies over het onderwerp. Bijdragen worden geleverd aan symposia van studentenverenigingen, aan een studium generale of in de vorm van een gastcollege.

Voor de aanwezigen stelt zij gratis informatiemateriaal ter beschikking waaronder het boek Na ons de zondvloed.

De minimale groepsgrootte voor een bijeenkomst is 30 personen. De Stichting rekent voor haar aanwezigheid geen honorarium. In de regel wordt de Stichting door de oprichter en voorzitter Paul Gerbrands vertegenwoordigd. Ga naar Contact  voor een verzoek om een optreden.

Wereldbevolking

earth