22 augustus 2013

Geboortebeperking op de Filipijnen

Slechts één op de drie Filipijnse vrouwen gebruikt anticonceptiva. In Thailand zijn dat er vier op de vijf. De Filipijnen en Thailand hebben een vergelijkbaar ontwikkelingspeil. Hoe is dat verschil dan te verklaren?
Het standpunt van de machtige Filipijnse rooms-katholieke kerk is duidelijk: zwangerschap mag niet worden gezien als een last die moet worden voorkomen. Iedere vrucht moet worden voldragen, ook als de moeder gevaar loopt. De Filipijnse wet verbiedt  elke vorm van abortus, tot aan de morning-afterpil toe.
Op 100 miljoen Filipino’s worden jaarlijks 2 miljoen kinderen geboren, verreweg de meeste in arme gezinnen. Elk jaar vinden een half miljoen illegale abortussen plaats. In de laagste sociale groep zijn zes kinderen per vrouw het gemiddelde, in de hoogste twee. Kinderen uit kinderrijke gezinnen kunnen moeilijk aan de armoede ontsnappen; er is te weinig geld voor goed onderwijs en goede voeding.