19 maart 2014

Een kind is net zo duur als een Ferrari

Een kind kost van de wieg tot de universiteit minstens € 170.000 aan uitgaven voor levensonderhoud, onderwijs en kinderopvang. De studiedienst van de Vlaamse Gezinsbond heeft dit becijferd. Er is geen reden om aan te nemen dat we in Nederland goedkoper uit zijn.

Voor de berekening is de Gezinsbond uitgegaan van een inkomen van € 2.128 netto per maand voor een stel met kinderen. Is het inkomen modaal, in Vlaanderen € 3.434, dan stijgen de uitgaven per kind naar ruim € 219.000. De gezinnen geven dan meer uit aan een grotere woning en energiekosten, aan voeding, kleding en een grotere auto. Ze zijn ook meer geld kwijt aan kinderopvang.