2 juni 2014

Doodgebloed of afgeleefd en uitgemergeld

Hoewel een nieuwe wet in Ethiopië abortus toestaat, voeren veel katholieke ziekenhuizen deze onder geen enkel beding uit. Andere vormen van anticonceptie dan periodieke onthouding zijn evenmin toegestaan. Dus worden veel abortussen thuis uitgevoerd, gewoon met een stok. De vrouw die na zo’n ingreep half doodgebloed in een ziekenhuis wordt afgeleverd, heeft geluk.

De rest sterft in het geniep thuis. Het gaat daarbij om 24.000 sterfgevallen per jaar op een bevolking van ruim 90 miljoen mensen.
De kerk beschouwt periodieke onthouding als een geoorloofde methode, maar daarover hebben Ethiopische vrouwen niets te zeggen. De man doet wat hij wil, en dat betekent heel veel seks, heel veel kinderen en heel veel afgeleefde en uitgemergelde vrouwen.
Ethiopië heeft een zeer jonge en explosief groeiende bevolking. Deze nam in de laatste 30 jaar toe van 33,5 miljoen tot 93 miljoen. Volgens de Verenigde Naties zal Ethiopië in 2050 278 miljoen inwoners tellen. Het land kan slechts 50 miljoen mensen een duurzaam bestaan bieden.