12 oktober 2015

Documentaire “Overbevolking in Nederland – Leven op een vulkaan”

De desastreuze gevolgen van overbevolking raken iedereen op aarde, zowel in arme als rijke landen. Wat die gevolgen voor een dichtbevolkt land als Nederland zijn en wat er volgens de Club van Tien Miljoen moet gebeuren, kunt in vijf korte filmfragmenten zien en horen:

overbevolking | overconsumptie
Mensen in rijke landen consumeren te veel en vervuilen de atmosfeer. Voor een duurzaam bestaan  moeten zij niet alleen hun consumptie maar ook hun aantal flink terugdringen.
overbevolking | overlast
De huidige opeenhoping van mensen in grote steden leidt tot ergernis, stress en woningnood. Schone lucht, stilte en vrije natuur worden steeds schaarser.
overbevolking | overleving
Hoe komen mensen in dichtbevolkte steden aan voedsel als de aanvoer stagneert? Zonder gevulde schappen in de supermarkt kunnen zij niet overleven. We hebben al eens eerder leergeld betaald.
overbevolking | overstroming
De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Heel veel Nederlanders wonen nu al onder het zeeniveau. Waar kunnen die miljoenen mensen fatsoenlijk leven als ons land overstroomt?
overbevolking | overheid
Wat moet de overheid doen om toekomstige problemen te voorkomen? Duurzame groei bestaat niet. De Nederlandse bevolking moet drastisch in aantal terug en heel snel zelfvoorzienend worden.

U kunt alles ook in één keer bekijken: Overbevolking in Nederland – Leven op een vulkaan (19 minuten)